Boston Marathon: 1015537602-MA_MW_marathon3

9/14/2020-- HOPKINTON-- At the Boston Marathon start line, Joy Donohue, of Hopkinton, who ran her fourth Boston Marathon virtually on Sunday, wishes good luck to Dionisio Gonzalez, of Mexico City, about to run  his 7th (virtual) Boston Marathon Monday. [Daily News and Wicked Local Staff Photo/Art Illman]

9/14/2020-- HOPKINTON-- At the Boston Marathon start line, Joy Donohue, of Hopkinton, who ran her fourth Boston Marathon virtually on Sunday, wishes good luck to Dionisio Gonzalez, of Mexico City, about to run his 7th (virtual) Boston Marathon Monday. [Daily News and Wicked Local Staff Photo/Art Illman]